Zoekplaatjes.


Soms biedt lang speurwerk niet de oplossing die je zou verwachten. De archieven en vele bronnen geven niet altijd een sluitend bewijs. Fouten in archiefstukken en verloren gegane archiefdelen bemoeilijken de oplossing van diverse kwesties.

Hieronder staan de zoekplaatjes vermeld, die ik bij mijn onderzoek tegenkwam. De volgorde is geheel willekeurig.
Heeft u oplossingen of aanvullende informatie, mail mij dan hierover.

1.
Kinderen uit hetzelfde gezin? Bekijk het schema.

2.
Toevallige naamsverandering, Gerardus van der Linden of Gerardus Kladder?
Bekijk het probleem.

3.
De samenhang tussen de families van der Linden, van der Lijnden, Belgers, van den Bosch, van Heel, van Ingen en enkele andere.
Lees het verhaal.

4.
De achternaam "Van der Linden" in het Land van Maas en Waal suggereert een mogelijke familieband.
Ondanks veel speurwerk is die band nog niet aangetoond.
Het resultaat van de samenhang van de verschillende gezinnen is zo goed mogelijk in kaart gebracht.

5.
De naamsverandering van Maria Catharina Veldt in Maria van der Linden.
Lees het verhaal en de gevonden oplossing.

6.
Tot de families Van der Linden B en R behoren waarschijnlijk dezelfde personen, maar het definitieve bewijs hiervan is nog niet gevonden.
Bekijk de geschetste oplossing.