Alle familienamen, die in de alfabetische schema's zijn opgenomen, zijn op enige wijze aan de familie Van der Linden gekoppeld.
Sommige familienamen zijn niet verder uitgewerkt vanwege de privacy van deze families. Ik beschik over meer informatie dan hier vermeld is.
Ook zijn niet alle gegevens in de parentelen van de verschillende families geverifieerd met gegevens in de verschillende archieven.
Indien u zeker wilt weten wat juist is, mail mij.

  A B C     D E F     G H I  
  J K L     M N O     P Q R  
  S T U   V t/m Z    

Misschien is het voor u en voor mij interessant gezamenlijk naar een familietak te zoeken. Zo ja, mail mij hierover.

De aangetrouwde families Hofman en Van der Werff en hun naaste families staan hieronder vermeld.

      HOFMAN VAN DER WERFF