Horssen, jaar 1845, akte 22.


Geboorteakte van Theodorus van der Linden

Het jaar achttien honderd vijf en veertig, den zesden october is voor ons Ambtenaar van de Burgerlijken Stand van de Gemeente Horssen Provincie Gelderland, verschenen Cornelis van der Linden, Arbeider oud twee en dertig jaren, wonende te Horssen; dewelke ons heeft verklaard, dat op heden, ten acht ure des voormiddags te Horssen is geboren een Kind van het mannelijke geslacht van zijne Echtgenoote Theodora Tromp en aan welk Kind heeft verklaard den voornaam te geven van Theodorus.

De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Pouw Bart Zoetekouw, Arbeider, wonende te Horssen oud zestig jaren, en van Teunis Teunissen landbouwer , wonende te Horssen, oud vijf en vijftig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de deklarant en aan de getuigen hebben zij getekend, uitgezonderd Pouw Bart Zoetekouw en Teunis Teunissen, die beiden verklaarden niet te kunnen schrijven.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

C van der Linden
J Bouwens van Horssen


naar overzicht aktes