Horssen, jaar 1857, akte 7.


Geboorteacte van Elisabeth van der Linden.

Het jaar achttien honderd zeven en vijftig, den eersten April, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Horssen, provincie Gelderland, verschenen Cornelis van der Linden arbeider oud drie en veertig jaren, wonende te Horssen; die ons heeft verklaard, dat op den eenendertigsten Maart, ten vier ure des namiddags te Horssen is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van zijne echtgenote Theodora Tromp, aan welk kind hij heeft verklaard den voornaam te geven van

Elisabeth.

De gezegde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Arts Gemeente Secretaris, wonende te Horssen, oud drie en veertig jaren en van Hendrik van Osen veldwachter, wonende te Horssen, oud vijf en dertig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-akte aan den deklarant en aan de getuigen hebben zij geteekend

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, ……………………………….


C v d Linden
A Arts
H v Osen

naar overzicht aktes