Horssen, jaar 1840 akte 10.


Geboorte-acte van Adrianus van der Linden.

Het jaar achttien honderd veertig, den achttienden Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Horssen, Provincie Gelderland, verschenen Cornelis van der Linden, arbeider, oud zes en twintig jaren, wonende te Horssen, dewelke ons heeft verklaard, dat op den achttienden Maart , ten vier ure des namiddags te Horssen is geboren een Kind van het mannelijk geslacht van zijn echtgenote Theodora Tromp,

en aan welk Kind heeft verklaard den voornaam te geven van Adrianus.

De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Johannes Wouters arbeider, wonende te Horssen, oud negen en dertig jaren, en van Wouter Wouters arbeider, oud zes en veertig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte Akte aan den deklarant en aan de getuigen, hebben zij getekend uitgenomen Johannes en Wouter Wouters welke verklaarden niet te kunnen schrijven.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,


naar overzicht aktes